Logo Mistrzowie Matlandii

Druga edycja KONKURSU „Mistrzowie Matlandii

Do wygrania 1000 zł dla najlepszych klas!

Rozpoczął się wyścig o miano Mistrzów Matlandii!

Które klasy okażą się najlepsze w rankingach wyników programu, czyli wspólnie rozwiążą najwięcej zadań i zdobędą najwięcej medali oraz odznak?

Zapraszamy do udziału w rywalizacji!

Zadanie konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele matematyki, którzy wraz ze swoimi uczniami korzystają w roku szkolnym 2018/2019 z rocznych, 6- lub 3-miesięcznych dostępów do programu Matlandia dla klas 4, 5, 6, 7 oraz 8.

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Pobierz logo konkursu i umieść je w widocznym miejscu na stronie internetowej swojej szkoły.
  2. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, podziel uczniów na klasy w swoich e-GWO dziennikach do Matlandii – w ten sam sposób, w jaki są oni podzieleni w szkole.
  3. Zachęć uczniów do rozwiązywania zadań z Matlandii. Każdy uczeń powinien rozwiązywać zadania samodzielnie – na swoim koncie. O nagrodę walczy jednak cała klasa – pod uwagę będziemy brać medianę punktów uzyskanych w rankingu przez wszystkich należących do tej klasy uczniów.
  4. Zgłoś swoje klasy do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na tej stronie.

Terminy

KLASY 4–7

Zakończenie konkursu nastąpi 31.05.2019 r.
Wyniki ogłosimy 7.06.2019 r.

KLASY 8

Zakończenie konkursu nastąpi 31.03.2019 r.
Wyniki ogłosimy 5.04.2019 r.

Nagrody

Nagrody przyznamy w pięciu kategoriach: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7 oraz klasa 8.
Najlepsza klasa z każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną — 1000 zł (do wydania na dowolny cel edukacyjny).

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 28.02.2019 r. za pomocą poniższego formularza:

Dane osobowe będą przetwarzane przez GWO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym wzięcie udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane do końca następnego roku kalendarzowego po zakończeniu konkursu. Dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z konkursem, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty: zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, uczestniczące w realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze. Masz prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami
telefonicznie (58 764 61 61) lub e-mailowo (kontakt@gwo.pl).